Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Política de Privacitat

El lloc web http://www.cementiritarragona.cat/ és propietat de Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla.

La present política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre com la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla tracta les seves dades personals d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Responsable del Tractament

El Responsable del Tractament de les seves dades personals és la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla amb CIF R-43.000.16-E amb domicili a Rambla Vella, 14, 43003 Tarragona, telèfon 977 248 539 i correu electrònic xarxatecla@xarxatecla.cat.

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant un escrit a c/ Joan Maragall, 1 43003 de Tarragona o enviant un correu electrònic a protecciodades@xarxatecla.cat.

 

Tractaments de dades

A continuació és realitza una descripció dels tractaments efectuats per la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla en relació amb el servei de cementiri:

Tractament

SELECCIÓ DE PERSONAL

Responsables

-          Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla

-          Fundació Centres Assistencials i d’urgències de Tarragona

-          Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla

-          Fundació Casa Sant Josep de Tarragona

-          Fundació Estela per a la discapacitat

-          Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla

-          Consorci de Serveis bàsics de salut

-          Consorci d’atenció a la dependència

-          Aprovisionaments Santa Tecla

-          Neteja Santa Tecla

-          Hostaleria Santa Tecla

Finalitat

Gestió dels processos de selecció de personal.

Legitimació

Consentiment del candidat.

Termini de conservació

Les seves dades seran conservades mentre duri el procés de selecció i, un cop finalitzat, com a màxim es conservaran durant un any.

Destinataris

No es cediran dades a tercers excepte obligació legal.

 

Tractament

CEMENTIRI

 

Finalitat

Manteniment de dades, autoritzacions i concessions de les sepultures i nínxols. Registre dels titulars dels nínxols. Gestió de consulta i canvis de titularitat.

 

Legitimació

Consentiment de l’interessat, contracte i obligació legal.

 

Termini de conservació

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 

Destinataris

Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i serveis directament vinculats a la prestació del servei de l’entitat, d’acord amb les seves competències i funcions.

Així mateix s’indica que la informació pot ser facilitada a registres públics (registre civil) per l’actualització del seu estat. A bancs i caixes pel pagament de les taxes i preus públics. A les entitats asseguradores. A interessats legítims (família).

 

Tractament

VIDEOVIGILÀNCIA

Finalitat

Garantir la seguretat.

Legitimació

Interès públic.

Termini de conservació

Las dades es suprimiran transcorregut un mes, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.

Destinataris

Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.

       

 

Tractament

CONTACTE WEB

Finalitat

Atendre a la seva petició i resoldre les seves consultes.

Legitimació

Consentiment de l’interessat. 

Termini de conservació

Les dades es conservaran per donar resposta a la seva consulta.

Destinataris

No se cediran dades a tercers excepte obligació legal. 

 

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan es sol·liciten dades per tramitar l’acció desitjada, s’informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

 

Com pot exercir els seus drets?

Quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el seu consentiment podrà revocar l’autorització que va donar en qualsevol moment dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic protecciodades@xarxatecla.cat o per correu postal a c/ Joan Maragall, 1, 43003 Tarragona.

Pot exercir els seu drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic protecciodades@xarxatecla.cat o per correu postal a c/ Joan Maragall, 1, 43003 Tarragona.

En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d’anar acompanyada de fotocopia del seu Document Nacional d’Identitat, passaport o document legal vàlid que l’identifiqui. 

Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla l’informarà sobre les actuacions derivades de la seva petició en el termini d’un mes. En cas de tractar-se de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant de l’ampliació del termini dins el primer mes.

Si considera que no hem donat una  resposta adient a la seva sol·licitud, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de control competent.